Książka dnia, 29 stycznia 2019
29 stycznia, 2019
Czytania na wtorek, 29 stycznia 2019
29 stycznia, 2019

Rozważanie na wtorek, 29 stycznia 2019

Do rodziny Jezusa nie przynależy się przez pokrewieństwo, ale przez wiarę. Maryja jest Matką Jezusa w pełnym znaczeniu tego słowa nie tylko dlatego, że Go urodziła, ale przede wszystkim dlatego, że jest błogosławioną, która uwierzyła (Łk 1,42), oraz Tą, która zachowywała w pamięci słowa i dzieła Boże (Łk 2,19.51). My również, słuchając słowa Bożego i wchodząc w pełnienie woli Ojca, stajemy się członkami rodziny Jezusa i Jego prawdziwymi krewnymi.

ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” styczeń 2007, s. 90

Source: czytanie