• Książka dnia, 29 kwietnia 2023

  Anna Lasoń-Zygadlewicz Bądź szczęśliwa. Nikt Cię w tym nie wyręczy https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59161 BĄDŹ SZCZĘŚLIWA, NIKT CIĘ W TYM NIE WYRĘCZY to kolejna książka z serii Jesteś piękna. CZY LUBISZ SWOJĄ CODZIENNOŚĆ? Source: czytanie


 • Czytania na piątek, 28 kwietnia 2023

  Piątek trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 9,1-20) Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do…


 • Rozważanie na piątek, 28 kwietnia 2023

  Szaweł stoi na straży dawnych porządków. Przekonany o swojej sile i słuszności podejmowanych działań, nie spodziewa się, że w drodze do Damaszku spotka Tego, którego prześladuje. Utrata wzroku po spotkaniu z Jezusem to droga, dzięki której Paweł nauczy się słabości. Będzie prosił o pomoc, odda się w ręce obcych sobie ludzi, by stać się częścią…


 • Czytania na czwartek, 27 kwietnia 2023

  Czwartek trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 8,26-40) Anioł Pański powiedział do Filipa: Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta – powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem,…


 • Rozważanie na czwartek, 27 kwietnia 2023

  Jakżeż mogę zrozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni, pytał Apostoła Filipa dworzanin etiopski. Wiara wymaga doświadczenia, ale nie ma doświadczenia bez jego interpretacji. Aby odkryć Boga, potrzebujemy człowieka, świadectwa iwspólnoty. Z drugiej strony, choć wyjaśnienie jest niezbędne, jednak wiarę daje sam Bóg. Tylko On nas może pociągnąć do siebie, a czyni to przez człowieka, przez…


 • Książka dnia, 27 kwietnia 2023

  Léonard Amossou Katchekpele Bóg jest wystarczająco duży, by obronić się sam. Apologia świadka https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59150 Bóg nie potrzebuje złotoustych adwokatów, ale ludzi, którzy będą o Nim świadczyć. Którzy nie uciekają od szorstkości chrześcijaństwa, nie mają gładkich odpowiedzi, za to dają w zastaw własne życie. Afrykański teolog Katchekpele o spotkaniu z Bogiem opowiada językiem żywym i pełnym…


 • Czytania na środę, 26 kwietnia 2023

  Środa trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 8, 1b-8) Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli,…


 • Rozważanie na środę, 26 kwietnia 2023

  Tylko Bóg jest Dobry. Dlatego dał Syna swego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Syn zaś wszystkich, którzy w Niego wierzą, wskrzesi w dniu ostatecznym. Ale nikt nie może przyjść do Syna, jeśli nie jest mu to dane od Ojca, a Syn nikogo z tych, którzy przyjdą do Niego,…


 • Książka dnia, 26 kwietnia 2023

  kard. Luis Antonio G. Tagle W zwoju księgi o mnie napisano (Ps 40,8). Słowo czyta moją historię (CD-MP3 audiobook) https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59143 W Biblii jest nasza historia. Poszczególne księgi, rozdziały, wersety biblijne to księgi, rozdziały i wersety dotyczące naszego życia. Cokolwiek wydarzyło się w naszej historii, cała jest historią zbawioną. Potrzebujemy jednak Bożego czytania naszej historii, aby…


 • Czytania na wtorek, 25 kwietnia 2023

  Święto św. Marka, ewangelisty (1 P 5, 5b-14) Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiempysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną rękąBoga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie naNiego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,jak lew ryczący…


29 kwietnia, 2023

Książka dnia, 29 kwietnia 2023

Anna Lasoń-Zygadlewicz Bądź szczęśliwa. Nikt Cię w tym nie wyręczy https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59161 BĄDŹ SZCZĘŚLIWA, NIKT CIĘ W TYM NIE WYRĘCZY to kolejna książka z serii Jesteś piękna. CZY LUBISZ SWOJĄ CODZIENNOŚĆ? Source: czytanie
28 kwietnia, 2023

Czytania na piątek, 28 kwietnia 2023

Piątek trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 9,1-20) Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Powiedział: „Kto jesteś, Panie?” A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem […]
28 kwietnia, 2023

Rozważanie na piątek, 28 kwietnia 2023

Szaweł stoi na straży dawnych porządków. Przekonany o swojej sile i słuszności podejmowanych działań, nie spodziewa się, że w drodze do Damaszku spotka Tego, którego prześladuje. Utrata wzroku po spotkaniu z Jezusem to droga, dzięki której Paweł nauczy się słabości. Będzie prosił o pomoc, odda się w ręce obcych sobie ludzi, by stać się częścią wspólnoty, by przynależeć do Chrystusa i Jego Kościoła. Ciemność Damaszku stała się olśnieniem. o. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 75 Source: czytanie
27 kwietnia, 2023

Czytania na czwartek, 27 kwietnia 2023

Czwartek trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 8,26-40) Anioł Pański powiedział do Filipa: Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta – powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. […]
27 kwietnia, 2023

Rozważanie na czwartek, 27 kwietnia 2023

Jakżeż mogę zrozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni, pytał Apostoła Filipa dworzanin etiopski. Wiara wymaga doświadczenia, ale nie ma doświadczenia bez jego interpretacji. Aby odkryć Boga, potrzebujemy człowieka, świadectwa iwspólnoty. Z drugiej strony, choć wyjaśnienie jest niezbędne, jednak wiarę daje sam Bóg. Tylko On nas może pociągnąć do siebie, a czyni to przez człowieka, przez wspólnotę, przez Kościół. Bóg wybrał drogę zrozumiałą i bliską, nasze człowieczeństwo; aby opowiedzieć nam o swojej miłości. O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień/maj 2007, s. 72 Source: czytanie
27 kwietnia, 2023

Książka dnia, 27 kwietnia 2023

Léonard Amossou Katchekpele Bóg jest wystarczająco duży, by obronić się sam. Apologia świadka https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59150 Bóg nie potrzebuje złotoustych adwokatów, ale ludzi, którzy będą o Nim świadczyć. Którzy nie uciekają od szorstkości chrześcijaństwa, nie mają gładkich odpowiedzi, za to dają w zastaw własne życie. Afrykański teolog Katchekpele o spotkaniu z Bogiem opowiada językiem żywym i pełnym paradoksów Source: czytanie
26 kwietnia, 2023

Czytania na środę, 26 kwietnia 2023

Środa trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 8, 1b-8) Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. (Dz 8, 1b-8) Po śmierci Szczepana […]
26 kwietnia, 2023

Rozważanie na środę, 26 kwietnia 2023

Tylko Bóg jest Dobry. Dlatego dał Syna swego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Syn zaś wszystkich, którzy w Niego wierzą, wskrzesi w dniu ostatecznym. Ale nikt nie może przyjść do Syna, jeśli nie jest mu to dane od Ojca, a Syn nikogo z tych, którzy przyjdą do Niego, precz nie odrzuci, lecz wskrzesi w dniu ostatecznym. Syn żyje w Ojcu i my w Chrystusie, żyć będziemy na wieki w Ojcu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale.Marek Ristau Source: czytanie
26 kwietnia, 2023

Książka dnia, 26 kwietnia 2023

kard. Luis Antonio G. Tagle W zwoju księgi o mnie napisano (Ps 40,8). Słowo czyta moją historię (CD-MP3 audiobook) https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59143 W Biblii jest nasza historia. Poszczególne księgi, rozdziały, wersety biblijne to księgi, rozdziały i wersety dotyczące naszego życia. Cokolwiek wydarzyło się w naszej historii, cała jest historią zbawioną. Potrzebujemy jednak Bożego czytania naszej historii, aby zobaczyć ją i przeczytać tak, jak czyta ją Bóg, nasz Zbawiciel. Source: czytanie
25 kwietnia, 2023

Czytania na wtorek, 25 kwietnia 2023

Święto św. Marka, ewangelisty (1 P 5, 5b-14) Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiempysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną rękąBoga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie naNiego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski,Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochępocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc nawieki wieków. Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem […]