Czytania na poniedziałek, 28 stycznia 2019
28 stycznia, 2019
Rozważanie na wtorek, 29 stycznia 2019
29 stycznia, 2019

Książka dnia, 29 stycznia 2019

Karen Kingsbury

Rodzina Jezusa

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50709

Od dawna uwielbiam Biblię, wraz z jej wszystkimi prawdami, obietnicami, mądrością i zawiłościami. Jednak największą miłością darzę ludzi, o których Święta Księga opowiada. Czytając dzieje osób, zamieszkujących świat, na który przyszedł Jezus, postrzegam je tak, jak je opisują stronice Biblii. Ale widzę też znacznie więcej.

Source: czytanie