Kościoły w parafii

SAMOKLĘSKI p.w. Św. Marii Magdaleny, murowany, zbudowany w 1850 r., konsekrowany w 1857 r.
PIELGRZYMKA p.w. Św. Jana z Dukli
MRUKOWA p.w. Matki Kościoła