Nadchodzące Wydarzenia

Słowo na dziś

Warto zobaczyć

Modlitwa do Patronki

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz,
zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego,
a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie,
abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu
po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.