29 listopada, 2023

Pogrzeb śp. Adama Bala

W dniu 29.11.2023 przeżywszy 85 lat odszedł po wieczną nagrodę nasz parafianin śp. Adam Bal. Uroczystość Pogrzebowa odbędzie się 30.11.2023 (czwartek) o godz. 13.00 – wyprowadzenie z domu pogrzebowego o 13.30 Msza św. i odprowadzenie na miejsce spoczynku. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…
5 sierpnia, 2023

Czytania na sobotę, 5 sierpnia 2023

Sobota XVII tydzień zwykły (Kpł 25, 1. 8-17) Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: „Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca zadmiesz w róg. W Dniu Przebłagania zadmiecie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym – nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, […]
5 sierpnia, 2023

Rozważanie na sobotę, 5 sierpnia 2023

Jak wielu rzeczy bał się król Herod mocy cudotwórczej Jana Chrzciciela, ludu uważającego Jana za proroka, niezadowolenia współbiesiadników, złamania danej nieopatrznie przysięgi. Chcąc być panem życia i śmierci swoich poddanych, sam żył w niewoli lęku i brnął w coraz większe zło. Tylko ten, kto naprawdę boi się Boga, nie musi bać się nikogo innego, ani też nikomu wyrządzać krzywdy, gdyż wie, że jest bezpieczny nawet wśród prześladowań. Mira Majdan, „Oremus” sierpień 2003, s. 8-9 Source: czytanie
5 sierpnia, 2023

Książka dnia, 5 sierpnia 2023

ks. Wojciech Węgrzyniak Chrześcijanin w życiu współczesnym (CD audiobook) https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59565 Czasem może pojawić się pytanie, jak chrześcijanin ma się odnaleźć we współczesnym świecie. Na ile może wejść w ten świat, a na ile powinien uważać na zagrożenia. Source: czytanie
4 sierpnia, 2023

Czytania na piątek, 4 sierpnia 2023

Piątek XVII tydzień zwykły (Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37) Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: „Oto czasy święte dla Pana, zwołania święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana – przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy”. Potem Pan powiedział do Mojżesza: „Przemów do Izraelitów i powiedz im: […]
4 sierpnia, 2023

Rozważanie na piątek, 4 sierpnia 2023

Jezus, przychodząc na ziemię, stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, a także odwiecznej mądrości, którą otrzymał od Boga Ojca. Stwórca w ten właśnie sposób pochylił się nad człowiekiem, wywyższając jednocześnie jego naturę. Tymczasem niektórzy wątpią w bóstwo Chrystusa. Nie odrzucajmy miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie! Zechciejmy dostrzec wielkie cuda, które dla nas wciąż czyni. Bóg każdego dnia puka do drzwi naszych serc. Otwórzmy je na działanie Jego łaski, szczególnie dziś, w pierwszy piątek miesiąca. Michał Piotr Gniadek, „Oremus” sierpień 2007, s. 14 Source: czytanie
4 sierpnia, 2023

Książka dnia, 4 sierpnia 2023

ks. Dolindo Ruotolo Droga do świętości https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59557 „Poszukujesz drogi, by stać się świętym? Módl się!” — pisał ks. Dolindo do swoich duchowych córek. — „Módl się pomimo nudy; módl się ze spokojem mimo poruszonych nerwów; módl się spokojnie pomimo pośpiechu, który odczuwasz ”. Source: czytanie
3 sierpnia, 2023

Czytania na czwartek, 3 sierpnia 2023

Czwartek XVII tydzień zwykły (Wj 40, 16-21. 34-38) Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek: założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem, i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył arkę z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą, i zakrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, […]
3 sierpnia, 2023

Rozważanie na czwartek, 3 sierpnia 2023

Święty Alfons Liguori 1696-1787) pochodzący ze szlacheckiego rodu, zamożny i utalentowany, miał wszelkie dane, by odnieść sukces w oczach świata. A jednak porzucił świetnie zapowiadającą się karierę adwokacką, aby oddać się apostolstwu. Pracował wśród młodzieży i ludzi zaniedbanych moralnie, głosił kazania i prowadził misje ludowe, wiele pisał. Około 160 jego prac przełożono na 61 języków! Przez całe swe kapłańskie życie był bez reszty oddany ludziom, którym służył. Będąc biskupem, spieniężył skarby swego pałacu, by zakupić żywność dla głodujących. Ciężka praca i surowa asceza wyczerpały go tak bardzo, że był zmuszony zrzec się kierowania diecezją. Zmarł wśród współbraci założonego przez siebie zgromadzenia; księży redemptorystów w wieku 91 lat. Bogna Paszkiewicz, „Oremus” […]
3 sierpnia, 2023

Książka dnia, 3 sierpnia 2023

O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD Codziennik bibliny – Modlitewna lektura całej Biblii w 1000 dni https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59555 Każdy chrześcijanin powinien przynajmniej raz w życiu przeczytać całą Biblię.Jeśli dotąd tego nie zrobiłeś, to dokonasz tego teraz. Source: czytanie