pogrzeb

Niejednokrotnie uczestniczyliśmy w pogrzebie bliskich nam osób; krewnych, przyjaciół lub znajomych. Z pewnością uwagę naszą przykuł fakt, że liturgia pogrzebowa nie koncentruje się na smutku po stracie kogoś bliskiego, lecz kieruje nasze myśli ku radości i nadziei życia wiecznego.

„Obrzędy pogrzebu (…)wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w nadziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy” (kom. KKK 355).

Każdy pogrzeb zgłaszany jest w kancelarii parafialnej. Do tego, aby pogrzeb się mógł odbyć potrzebne są następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z USC.
  • Uzgodnić datę oraz godzinę pogrzebu z księdzem Proboszczem, zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.