Książka dnia, 25 grudnia 2021
25 grudnia, 2021
Czytania na sobotę, 25 grudnia 2021
25 grudnia, 2021

Rozważanie na sobotę, 25 grudnia 2021

Z potomstwa Dawida, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg całemu światu Zbawiciela Jezusa. Bóg jest miłością i tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wszyscy, którzy Go przyjmują, stają się dziećmi Bożymi. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami nami – nie po to, aby nas potępić, ale nas zbawić. W mieście Dawida narodził się Zbawiciel świata, Światłość świata, Mesjasz Pan. Zbawił nas od grzechów naszych, zniszczył dzieła diabła, przyniósł życie w obfitości, otworzył niebo raz na zawsze. Chwała Jezusa Chrystusa zajaśniała na wieki wieków.
Marek Ristau

Source: czytanie