Czytania na piątek, 24 grudnia 2021
24 grudnia, 2021
Rozważanie na sobotę, 25 grudnia 2021
25 grudnia, 2021

Książka dnia, 25 grudnia 2021

ks. Edward Staniek

Tajemnica Jezusa Mesjasza

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56782

Nie należy na modlitwie szukać nadzwyczajnych przeżyć. Modlitwa jest czasem ustalenia, co jest wolą Boga, lub dziękczynienia za jej wypełnienie. „Jezus na górze Tabor rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o woli Ojca, którą wypełnił doskonale w czasie przejścia, czyli swej śmierci w Jerozolimie.

Source: czytanie