Książka dnia, 15 stycznia 2019
15 stycznia, 2019
Czytania na wtorek, 15 stycznia 2019
15 stycznia, 2019

Rozważanie na wtorek, 15 stycznia 2019

Pan Jezus uwalnia nas od panowania szatana jako jeden z nas, nasz Brat. Wziął na siebie konsekwencje naszego zła, nasz grzech kosztował Go cierpienie i śmierć. We Mszy świętej sprawujemy pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, by pamięć o tym była w nas stale żywa. Zrozumienie, jak cenni jesteśmy w oczach Boga, jest początkiem naszego nawrócenia.

ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” styczeń 2009, s. 52

Source: czytanie