Książka dnia, 11 stycznia 2022
11 stycznia, 2022
Czytania na wtorek, 11 stycznia 2022
11 stycznia, 2022

Rozważanie na wtorek, 11 stycznia 2022

Anna, żona Elkany, głęboko strapiona swą bezdzietnością, modliła się gorąco do Pana w świątyni. I jeszcze zanim mogła przekonać się, że jej błaganie zostało wysłuchane, doznała pociechy, nie miała już twarzy tak smutnej jak przedtem. Szukała bliskości Boga w swoim smutku i znalazła w Nim oparcie. W tym świętym czasie spotkania z Panem nie wzbraniajmy się przerzucić na Niego swe troski, tak jak uczyniła to przyszła matka proroka Samuela.

Source: czytanie