Książka dnia, 1 maja 2018
1 maja, 2018
Czytania na wtorek, 1 maja 2018
1 maja, 2018

Rozważanie na wtorek, 1 maja 2018

Miejsce Józefa to strefa cienia. Drugi plan w Bożym dramacie stawania się człowiekiem. Tylko ktoś, kto przyoblekł się w miłość, może trwać w tym miejscu bez buntu, służąc Maryi i jej Dziecku, zapewniając im byt ciężką pracą, czyniąc wszystko z serca jak dla Pana. Rozpoznać w Dziecięciu swojego Boga i przyjąć kruchość człowieczeństwa, nadać jej męskie rysy… Dyskretnie, bez rozgłosu to mistrzowski przekaz ojcostwa.

Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 78

Source: czytanie