Książka dnia, 22 grudnia 2021
22 grudnia, 2021
Czytania na środę, 22 grudnia 2021
22 grudnia, 2021

Rozważanie na środę, 22 grudnia 2021

Boże zamysły są absolutnie doskonałe i zdumiewające, miłosierne i na wieki sprawiedliwe. Wszystkie Jego wyroki są jedynie mądre. Nic nie zmieni Jego planu, gotowego zanim świat powstał. O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga! Cała historia świata zawiera się w Chrystusie – On jest jedynym celem i sensem dziejów ludzkości. Nie ma w nikim innym zbawienia. Tylko On jest prawdziwie Zbawicielem świata.
Marek Ristau

Source: czytanie