Książka dnia, 30 października 2021
30 października, 2021
Czytania na sobotę, 30 października 2021
30 października, 2021

Rozważanie na sobotę, 30 października 2021

Dary łaski i powołanie Boże są nieodwołalne, a miejsce po Jego stronie prawej lub lewej, dostanie się tym, dla których zostało przygotowane – każdy ma przygotowane swoje miejsce w Królestwie Bożym, o ile będzie wierny aż do śmierci. Wąska droga do Królestwa Bożego to droga uniżenia i tylko ten, kto sam się uniża, będzie wywyższony przez Pana. W Królestwie Niebieskim ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Marek Ristau

Source: czytanie