Książka dnia, 13 stycznia 2018
13 stycznia, 2018
Czytania na sobotę, 13 stycznia 2018
13 stycznia, 2018

Rozważanie na sobotę, 13 stycznia 2018

„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.” Bóg w swym słowie mówi nam dziś o powołaniu grzesznych ludzi do wielkich dzieł Bożych. To wezwanie dotyczy i nas, bo przecież mimo naszych wad i słabości zostaliśmy dziś zaproszeni na Ucztę eucharystyczną. Bo i nam Bóg powierza konkretne zadania i przez nas chce być obecny w świecie. Dziękujmy Mu za Jego miłosierdzie i za zaufanie, jakim nas obdarza.

Mira Majdan & Agnieszka Wędrychowska, „Oremus” styczeń 2000, s. 59

Source: czytanie