Książka dnia, 15 lipca 2019
15 lipca, 2019
Czytania na poniedziałek, 15 lipca 2019
15 lipca, 2019

Rozważanie na poniedziałek, 15 lipca 2019

Św. Bonawentura (ok. 1218-1274) to jeden z największych świętych średniowiecza. Był oddanym pasterzem, przełożonym franciszkanów, filozofem, teologiem i mistykiem, głosicielem miłości Bożej. Cokolwiek robił, czynił to z pragnieniem stawania się coraz bardziej bezinteresownym darem z siebie dla Boga i braci. Swoją tożsamość odnalazł wświętości, w harmonijnym pragnieniu dobra innych i swego. Jest to wyzwanie stojące także przed każdym z nas.

Łukasz Kubiak OP, „Oremus” lipiec 2005, s. 72

Source: czytanie