Książka dnia, 26 maja 2019
26 maja, 2019
Czytania na niedzielę, 26 maja 2019
26 maja, 2019

Rozważanie na niedzielę, 26 maja 2019

Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła Kościołowi Ducha Świętego. To misterium jest treścią całego Okresu Wielkanocnego. Duch Święty nieustannie aktualizuje tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, czyli Jego odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania. Kościół prowadzony przez Ducha Świętego oczekuje na powrót Chrystusa i objawienie się niebieskiego Jeruzalem, w którym każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce.

Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 142

Source: czytanie