Książka dnia, 7 listopada 2019
7 listopada, 2019
Czytania na czwartek, 7 listopada 2019
7 listopada, 2019

Rozważanie na czwartek, 7 listopada 2019

W dwóch obrazach z dzisiejszej Ewangelii, pasterza szukającego zagubionej owcy oraz kobiety starannie szukającej drachmy; rozpoznajemy Boga z troską szukającego grzesznika. Grzesznika? To znaczy tego, kto zgrzeszył, uznaje to i potrzebuje nawrócenia. Stańmy dziś przed Panem w prawdzie o sobie i swoim życiu. Pozwólmy Mu jeszcze raz się odnaleźć. Obok słów o ogromnej trosce o los człowieka jest mowa o wielkiej rado¶ci z nawrócenia grzesznika. Niech ta radość stanie się także naszym udziałem.

Anna Nowak, „Oremus” listopad 2007, s. 41

Source: czytanie