Książka dnia, 3 maja 2018
3 maja, 2018
Czytania na czwartek, 3 maja 2018
3 maja, 2018

Rozważanie na czwartek, 3 maja 2018

Maryja wyniesiona, Maryja Królowa to Ta, która ukazuje swojego Syna, Ta, która skrywa się za Słowem, Ta, która to Słowo nieustannie kontempluje, Ta, która jest przy cierpiącym. Niekiedy fałszujemy obraz Maryi, Królowej, kiedy przestawiamy Ją, myślimy i nauczamy o Niej wedle wzoru królowania zaczerpnięty z tradycji narodowej, monarchicznej, czysto ziemskiej. Ona, jak i Jej Syn, nie ustanawiali porządku doczesnego i nie kierowali się tym stylem myślenia. Królestwo Boże nie jest z tego świata.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 105

Source: czytanie