Czytania na sobotę, 6 kwietnia 2019
6 kwietnia, 2019
Rozważanie na niedzielę, 7 kwietnia 2019
7 kwietnia, 2019

Książka dnia, 7 kwietnia 2019

Benedykt XVI

Mystagogia Benedicti. Wielki Tydzień

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51119

Prezentując w obecnym tomie Mystagogii Benedicti teksty papieskie dotyczące Wielkiego Tygodnia, pragniemy zwrócić uwagę na kilka cech charakterystycznych w tym zbiorze. Po pierwsze, pierwotny zamysł mistagogicznej serii opiera się na rozważaniach wygłoszonych przez papieża Benedykta XVI podczas coniedzielnej modlitwy Anioł Pański. W przypadku Wielkiego Tygodnia jedynie rozważania Niedzieli Palmowej wpisują się w ten zamysł, z dodaniem koniecznego wyjaśnienia.

Source: czytanie