Czytania na piątek, 30 sierpnia 2019
30 sierpnia, 2019
Rozważanie na sobotę, 31 sierpnia 2019
31 sierpnia, 2019

Książka dnia, 31 sierpnia 2019

Didier van Havre

Spowiedź: uzdrowienie duszy

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52037

O, jak pisze autor „prawdziwym „arcydziele” Bożej mądrości, łączącym w sobie miłosierdzie ze sprawiedliwością, będącym odpowiedzią na wciąż niezaspokojone pragnienie prawdy i oczyszczenia, jakie tylko Bóg może zaspokoić w sercu człowieka”, czyli o spowiedzi w nieco podręcznikowym, przewodnikowym stylu

Source: czytanie