Czytania na niedzielę, 24 października 2021
24 października, 2021
Rozważanie na poniedziałek, 25 października 2021
25 października, 2021

Książka dnia, 25 października 2021

http://kmt.pl/foto/WDM/1996.jpg

Katechezy chrzcielne

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56455

Z pierwszych wieków zachowało się kilka zbiorów katechez chrzcielnych. Jednym z najstarszych z nich są homilie św. Jana Chryzostoma, głoszone w latach 387–397 do przygotowujący się do chrztu i do nowo ochrzczonych. Jego katechezy rozpoczynają się głoszeniem „radosnej nowiny o wspaniałościach”, jakie „przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

Source: czytanie