Czytania na środę, 22 września 2021
22 września, 2021
Rozważanie na czwartek, 23 września 2021
23 września, 2021

Książka dnia, 23 września 2021

George Montague

PierwszyPierwszy List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56233

Kolejnym, siódmym już tomem serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego jest Pierwszy List do Koryntian. Dotychczas nakładem Wydawnictwa W drodze, w ramach serii, ukazały się komentarze do: Ewangelii, Dziejów Apostolskich oraz Listu do Rzymian.

Source: czytanie