Czytania na piątek, 19 kwietnia 2019
19 kwietnia, 2019
Rozważanie na sobotę, 20 kwietnia 2019
20 kwietnia, 2019

Książka dnia, 20 kwietnia 2019

św. Jan Chryzostom

Homilie do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51209

Homilie św. Jana Chryzostoma do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian to pierwszy tom serii wydawniczej Biblia Ojców. Obejmuje ona przekłady na język polski biblijnych homilii, kazań i komentarzy zarówno ojców Kościoła, jak i najwcześniejszych pisarzy kościelnych.

Source: czytanie