Czytania na piątek, 14 czerwca 2019
14 czerwca, 2019
Rozważanie na sobotę, 15 czerwca 2019
15 czerwca, 2019

Książka dnia, 15 czerwca 2019

Benedykt XVI

Encykliki i adhortacje Benedykta XVI

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51598

Znakiem firmowym naszych czasów stał się relatywizm. Tymczasem odpowiedzią chrześcijaństwa – według Benedykta XVI – jest to, że Prawda istnieje, bowiem wcieliła się doskonale w Osobie Jezusa Chrystusa i jest dostępna w Jego nauczaniu oraz w nauczaniu Jego Kościoła

Source: czytanie