Czytania na niedzielę, 31 grudnia 2017
31 grudnia, 2017
Rozważanie na poniedziałek, 1 stycznia 2018
1 stycznia, 2018

Książka dnia, 1 stycznia 2018

Angelus Maria Walz OP
O różańcu Maryi. Od Sykstusa IV do Piusa V
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48026
O początkach i rozwoju niekótrych nabożeństw warto niekiedy pisać po to, by w końcu zebrać nagromadzone o nich wiadomości i poszczyć o nowe, w międzyczasie odkryte, żródła, tak żeby dotyczący ich materiał ukazać w nowym świetle. Taki właśnie cel przyświeca niniejszemu przedstawieniu pewnego etapu historii modlitwy różańcowej. Składające się na to opracownie różne studia nad nabożeństwem różańcowym – obejmujące okres od roku 1475 do roku 1572 – stanowią, każde na swój sposób, przyczynki do lepszego poznania owego nabożeństwa, chociaż – co jest oczywiste – nie zamierzają ani nie mogą dać pełnej o nim wiedzy, a przy tym nie wyczerpują też tego tematu.

Source: czytanie