Książka dnia, 28 lipca 2020
28 lipca, 2020
Czytania na wtorek, 28 lipca 2020
28 lipca, 2020

Rozważanie na wtorek, 28 lipca 2020

Pamiętaj, nie zrywaj swojego Przymierza z nami – wołał do Boga prorok Jeremiasz. Kiedy doświadczamy niepokoju, porażki, lęku, przypominamy sobie o Bogu, bez którego nic nie jest mocne ani święte. Wówczas uznajemy naszą słabość i grzech. Takie chwile są dla nas szansą, abyśmy nawracając się, mogli okazać się przy końcu czasów, w porze żniw, dobrym nasieniem, synami królestwa niebieskiego, a nie chwastem posianym przez diabła. Abyśmy jako sprawiedliwi zajaśnieli „jak słońce w królestwie Ojca swego”.

O. Marek Blaza SJ, „Oremus” lipiec 2002, s. 111

Source: czytanie