Książka dnia, 26 maja 2020
26 maja, 2020
Czytania na wtorek, 26 maja 2020
26 maja, 2020

Rozważanie na wtorek, 26 maja 2020

Wraz z całym Kościołem coraz intensywniej przyzywamy Ducha Świętego. On jest dawcą wiecznego życia, a życiem wiecznym jest to, abyśmy znali jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. Drogą do poznania Boga jest „wiara, która działa przez miłość”. Duch Boży jest Miłością, Jego zatem prosimy, aby wypełniał w nas dzieło zamierzone przez Boga.

Marek Rojszyk OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2006, s. 178

Source: czytanie