Książka dnia, 26 lutego 2019
26 lutego, 2019
Czytania na wtorek, 26 lutego 2019
26 lutego, 2019

Rozważanie na wtorek, 26 lutego 2019

Lubimy rozmawiać o władzy: kto jest większy, a kto największy. A Jezus mówi, że jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich i stawia nam za wzór dziecko, które Mu ufa, jest szczere i wolne. Droga do królestwa Chrystusa jest drogą stawania się jak dziecko, jak sługa; drogą pokory. Ta zaś płynie z przyjęcia prawdy o swojej małości i o nieskończonym miłosierdziu Boga. Zbliżając się do Niego, ukrytego w tak prostych, niepozornych znakach chleba i wina, wsłuchując się w Jego słowo; stajemy się prawdziwie dziećmi Ojca.

Łukasz Kleczka SDS, „Oremus” luty 2001, s. 83

Source: czytanie