Książka dnia, 29 lipca 2020
29 lipca, 2020
Czytania na środę, 29 lipca 2020
29 lipca, 2020

Rozważanie na środę, 29 lipca 2020

Boży prorocy od wieków wzbudzali sprzeciw – od Starego Testamentu aż po czasy obecne – ponieważ ich misją jest przekazywanie Bożej prawdy. Odsłaniają oni oblicze Boga, często nieznane, różne od ludzkich wyobrażeń. My natomiast łatwo zadowalamy się tym, co znane ido czego już się przyzwyczailiśmy. Aby przyjąć Boże orędzie, trzeba czasem zostawić wcześniejsze przyzwyczajenia iwyobrażenia. Za każdym razem warto, bo czeka na nas sam Bóg iJego królestwo – skarb ukryty wroli, drogocenna perła, dla której warto oddać wszystko.

Małgorzata Konarska, „Oremus” lipiec 2004, s. 114

Source: czytanie