Książka dnia, 15 września 2021
15 września, 2021
Czytania na środę, 15 września 2021
15 września, 2021

Rozważanie na środę, 15 września 2021

Chrystus jest sprawcą i dawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Nie ma zbawienia bez posłuszeństwa Chrystusowi. Zbawiająca wiara przychodzi tylko przez słuchanie Słowa Chrystusa. Chrystus jest Panem i kto nie jest posłuszny Słowu Pańskiemu, ten nie przyjął Jego panowania i nie może być zbawiony.
Marek Ristau

Source: czytanie