Książka dnia, 26 czerwca 2021
26 czerwca, 2021
Czytania na sobotę, 26 czerwca 2021
26 czerwca, 2021

Rozważanie na sobotę, 26 czerwca 2021

Nie ma niczego, co byłoby niemożliwe dla Pana. Wszechmocny czyni wszystko, co chce. On czyni wielkie rzeczy i oczekuje od nas wielkiej wiary. Jeśli wierzymy, mamy życie w obfitości. Jezus wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości i choroby. W Nim mamy wszystko, co potrzebne do życia i wysławiania Boga.
Marek Ristau

Source: czytanie