Książka dnia, 22 grudnia 2018
22 grudnia, 2018
Czytania na sobotę, 22 grudnia 2018
22 grudnia, 2018

Rozważanie na sobotę, 22 grudnia 2018

Od pierwszych chwil po Zwiastowaniu Maryja przeżywa trudną do opisania radość. Wyrazi ją, wyśpiewując Bogu wspaniały hymn uwielbienia w domu Elżbiety. Wywyższenie Służebnicy Pańskiej jest zapowiedzią największej tajemnicy życia Jej Syna: to On, Syn Boga najwyższego, umierając na krzyżu, przyjmie postać pokornego, słabego i spragnionego, wszyscy wierzący zaś; przez Jego zmartwychwstanie i wyniesienie do nieba; zostaną wywyższeni, nasyceni i zaproszeni do życia w chwale.

Ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 75-76

Source: czytanie