Książka dnia, 19 lutego 2022
19 lutego, 2022
Czytania na sobotę, 19 lutego 2022
19 lutego, 2022

Rozważanie na sobotę, 19 lutego 2022

Podobamy się Ojcu w niebie jedynie wtedy, gdy słuchamy Jego Syna umiłowanego. Wiara jest posłuszeństwem Słowu Bożemu. Wiara bez posłuszeństwa Chrystusowi jest martwa sama w sobie. Chrystus jest Synem Bożym i każdy, kto w Niego wierzy i wykonuje Jego naukę, nie zginie, ale żyć będzie na wieki. Bo nie ten wejdzie do Królestwa Bożego, kto mówi: Panie, Panie, lecz tylko ten, kto zachowuje Jego Słowo.
Marek Ristau

Source: czytanie