Rozważanie na poniedziałek, 4 października 2021

Książka dnia, 4 października 2021
4 października, 2021
Czytania na poniedziałek, 4 października 2021
4 października, 2021

Rozważanie na poniedziałek, 4 października 2021

Żyjemy prawdziwym życiem w Chrystusie, gdy kochamy Boga całym swoim sercem, a bliźniego swego tak, jak umiłował nas Chrystus. Pan dał nam nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. Właśnie po tym wszyscy poznają, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali. Jeżeli nie żyjemy wiarą Chrystusową objawiającą się w miłości do innych, a ponad wszystko w miłości do Ojca, który jest w niebie – to uciekamy od życia, które przyniósł nam Chrystus, życia obfitującego miłością Bożą rozlaną w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Marek Ristau

Source: czytanie