Książka dnia, 3 stycznia 2022
3 stycznia, 2022
Czytania na poniedziałek, 3 stycznia 2022
3 stycznia, 2022

Rozważanie na poniedziałek, 3 stycznia 2022

Jezus jest Barankiem Bożym, którego Bóg złożył w ofierze, aby usunąć grzech świata. Jezus jest Synem Bożym, który się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Chrystus wziął na siebie karę za nasze grzechy i każdy, kto wierzy, że Jego krew usunęła nasze grzechy, jest uratowany od gniewu Boga. Bóg bowiem uniewinnia i przyjmuje grzeszników tylko dlatego, że Chrystus zgładził ich grzechy.
Marek Ristau

Source: czytanie