Książka dnia, 3 grudnia 2018
3 grudnia, 2018
Czytania na poniedziałek, 3 grudnia 2018
3 grudnia, 2018

Rozważanie na poniedziałek, 3 grudnia 2018

Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu (…) w królestwie niebieskim, mówi Jezus w Ewangelii. Dzieje się to dzięki świadectwu chrześcijan; takich jak św. Franciszek Ksawery (1506-1552), hiszpański jezuita i pionier misji katolickich na Dalekim Wschodzie. Ewangelizował w Indiach, jako pierwszy dotarł z Dobrą Nowiną do Japonii, podjął próbę dostania się do Chin. Módlmy się dziś, aby głoszone w dalekich i bliskich krajach orędzie chrześcijańskie stawało się wiarygodne także dzięki świadectwu naszego życia.

Mira Majdan, „Oremus” grudzień 2007, s. 9

Source: czytanie