Książka dnia, 3 czerwca 2019
3 czerwca, 2019
Czytania na poniedziałek, 3 czerwca 2019
3 czerwca, 2019

Rozważanie na poniedziałek, 3 czerwca 2019

Miejcie odwagę!; Źródłem tej odwagi jest wiara w Jezusa zmartwychwstałego, który zwyciężył świat. Zły chce rozdzielić i rozproszyć uczniów, rozerwać więzy miłości. Ale jest bezsilny wobec odwagi wierzących, gotowych doznawać ucisku dla imienia Jezusa. Odwaga jest darem Ducha Świętego, jest też cnotą ludzi zorientowanych na Boga, dla których każdy kolejny dzień jest przestrzenią Jego działania.

Tomasz Zamorski OP, „Oremus&” Okres Wielkanocny 2009, s. 175

Source: czytanie