Książka dnia, 17 grudnia 2018
17 grudnia, 2018
Czytania na poniedziałek, 17 grudnia 2018
17 grudnia, 2018

Rozważanie na poniedziałek, 17 grudnia 2018

Sprawy Boże dojrzewają powoli. Zanim w pokoleniu Judy przyszedł na świat zapowiedziany przez patriarchę Jakuba Władca narodów, musiało upłynąć wiele pokoleń. Słuchając dziś długiej litanii imion wymienionych w rodowodzie Jezusa, kontemplujmy mądrość Boga, spokojnie kierującego światem według z góry powziętego planu miłości, którego nie jest w stanie przekreślić żadna ludzka głupota. Ten sam Bóg sprawi, że także w naszym życiu niezrozumiałe dziś dla nas wydarzenia ułożą się kiedyś w piękną, sensowną całość.

Mira Majdan, „Oremus” grudzień 2007, s. 64

Source: czytanie