Książka dnia, 31 maja 2019
31 maja, 2019
Czytania na piątek, 31 maja 2019
31 maja, 2019

Rozważanie na piątek, 31 maja 2019

Nie znamy pełnej historii niezwykłych wydarzeń z życia Maryi i Elżbiety, ale mamy dostęp do pewnej wizji teologicznej i rozumienia roli Maryi przez pierwszych uczniów. Najważniejsze to uwierzyć Słowu. Maryja jest uczennicą Słowa, Słowo staje się w Niej Ciałem. Maryja jest świadkiem tego, że Jezus jest wypełnieniem wszelkiego ludzkiego oczekiwania i tęsknoty. Ona objawia nam cel Bożego działania: Głodnych nasycił dobrami.

Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień/maj 2007, s. 224

Source: czytanie