Książka dnia, 29 czerwca 2018
29 czerwca, 2018
Czytania na piątek, 29 czerwca 2018
29 czerwca, 2018

Rozważanie na piątek, 29 czerwca 2018

Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest Opoką i pierwszym wśród uczniów. Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu, to jednak został wybrany przez Pana, aby zanieść Ewangelię poganom. Piotr mimo ludzkiej słabości przez całe życie, aż do męczeńskiej śmierci, potwierdzał wyznanie złożone pod Cezareą Filipową: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Paweł, świadom łaski, jakiej doświadczył od zmartwychwstałego Pana, pragnął, aby przez niego dopełniło się głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Dziękujemy dzisiaj Bogu za tych Bożych szaleńców, którzy bez wahania oddali życie za Chrystusa i dzięki którym także my w Niego wierzymy.

Jakub Kruczek OP, „Oremus” Czerwiec 2008, s. 124

Source: czytanie