Książka dnia, 27 grudnia 2019
27 grudnia, 2019
Czytania na piątek, 27 grudnia 2019
27 grudnia, 2019

Rozważanie na piątek, 27 grudnia 2019

Jan Apostoł był świadkiem Jezusa od pierwszych dni Jego publicznej działalności, słuchał Go własnymi uszami, dotykał swoimi dłońmi, podczas Ostatniej Wieczerzy opierał głowę na Jego piersi. A jednak u przy grobie Jezusa stanął w obliczu zadziwiającej pustki: puste miejsce po ciele Jezusa zostało podkreślone przez charakterystyczny układ pogrzebowego całunu, chusty i opasek. Zamiast Jezusa Jan ujrzał pusty grób. Ujrzał i uwierzył, rozpoznał tajemnicę Boga.

Ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 107

Source: czytanie