Książka dnia, 8 września 2019
8 września, 2019
Czytania na niedzielę, 8 września 2019
8 września, 2019

Rozważanie na niedzielę, 8 września 2019

Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.

ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 40

Source: czytanie