Książka dnia, 8 sierpnia 2021
8 sierpnia, 2021
Czytania na niedzielę, 8 sierpnia 2021
8 sierpnia, 2021

Rozważanie na niedzielę, 8 sierpnia 2021

Daru życia wiecznego nie otrzymuje się w chwili narodzenia. Jedynie Duch Święty daje życie wieczne. Dlatego każdy musi po raz drugi narodzić się z Ducha Bożego. Narodzeni na nowo i zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia, postępujemy drogą miłości Chrystusowej, promieniując Jego łagodnością, dobrocią i przebaczeniem.
Marek Ristau

Source: czytanie