Książka dnia, 4 listopada 2018
4 listopada, 2018
Czytania na niedzielę, 4 listopada 2018
4 listopada, 2018

Rozważanie na niedzielę, 4 listopada 2018

Co czynić, aby nasze życie było udane? Słowo Boże podkreśla dziś znaczenie przykazań Bożych, azwłaszcza przykazania miłości Boga ibliźniego. Skąd jednak czerpać motywację do ich przestrzegania, kiedy przytłacza nas własna słabość igrzeszność? Ostateczną odpowiedzią Boga na nasze poszukiwanie szczęścia nie jest przepis, lecz osoba Jezusa Chrystusa, który zmiłości ofiarował samego siebie za nasze grzechy. Tylko przyjmując Jego miłość, możemy naprawdę kochać siebie ibliźnich, żyjąc wbliskości królestwa Bożego.

Mira Majdan, „Oremus” listopad 2006, s. 32

Source: czytanie