Książka dnia, 27 maja 2018
27 maja, 2018
Czytania na niedzielę, 27 maja 2018
27 maja, 2018

Rozważanie na niedzielę, 27 maja 2018

Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przychodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś nas zaprasza do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości.

Jacek Szymczak OP, „Oremus” czerwiec 2009, s. 33

Source: czytanie