Książka dnia, 25 kwietnia 2021
25 kwietnia, 2021
Czytania na niedzielę, 25 kwietnia 2021
25 kwietnia, 2021

Rozważanie na niedzielę, 25 kwietnia 2021

Człowiek ukrzyżował Chrystusa – Bóg wskrzesił Go z martwych. Chrystus jest kamieniem odrzuconym i wzgardzonym przez budujących – Bóg uczynił Go kamieniem węgielnym, najważniejszym w całej Bożej budowli. Świat nienawidzi Chrystusa – Bóg sprawił, że nie ma w nikim innym zbawienia. Chrystus jest umiłowanym Ojca, umiłowanym nieba. On jest miłującym człowieka dobrym pasterzem. W Nim Ojciec obdarzył nas wieczną łaską i wielką miłością – gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
Marek Ristau

Source: czytanie