Książka dnia, 9 lipca 2020
9 lipca, 2020
Czytania na czwartek, 9 lipca 2020
9 lipca, 2020

Rozważanie na czwartek, 9 lipca 2020

W dzisiejszych czytaniach biblijnych Bóg przekonuje nas oswojej obecności wnaszym życiu, oswojej czułości itrosce, omiłości przejawiającej się nieustannie ina wiele sposobów. Dlaczego więc tak trudno nam niekiedy pojąć, że Bóg troszczy się onas? Dlaczego powątpiewamy wJego bliskość? Widzimy rzeczywistość inaczej niż Bóg; nie widzimy wszystkiego… Wobliczu ludzkiego niedowidzenia pozostaje ufność słowom Pisma: święty Bóg przychodzi nie po to, aby niszczyć izatracać, lecz aby chronić iumacniać to, co zasadziła Jego prawica (por. Ps 80,16).

Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, „Oremus” lipiec 2008, s. 43

Source: czytanie