Książka dnia, 21 lutego 2019
21 lutego, 2019
Czytania na czwartek, 21 lutego 2019
21 lutego, 2019

Rozważanie na czwartek, 21 lutego 2019

Bóg zawiera przymierze z Noem, jego synami, a tym samym z każdym człowiekiem, jak i z całą ziemią. Przejmujące są słowa tego przymierza, pełne troski o człowieka, o jego życie. Bóg zawiera przymierze i dotrzymuje obietnicy. Wypełnia ją w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, który zabity, po trzech dniach zmartwychwstaje, aby raz na zawsze przekonać nas, jak bardzo zostaliśmy przez Niego umiłowani.

Małgorzata Konarska, „Oremus” luty 2003, s. 83

Source: czytanie