Książka dnia, 16 lipca 2020
16 lipca, 2020
Czytania na czwartek, 16 lipca 2020
16 lipca, 2020

Rozważanie na czwartek, 16 lipca 2020

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni iobciążeni jesteście, aJa was pokrzepię” – usłyszymy wEwangelii. Niech dzisiejsza Eucharystia będzie czasem wyznania na nowo wiary wto, że Jezus Chrystus pragnie pokrzepiać nas wnaszym utrudzeniu. Czyni to, dając nam swoje Ciało wKomunii świętej. „Amen” wypowiedziane przed jej przyjęciem wyraża naszą wiarę wsakramentalną obecność Chrystusa, atakże zgodę na Jego wkroczenie wnasze życie – takie, jakie ono jest.

Anna Nowak, „Oremus” lipiec 2008, s. 70-71

Source: czytanie