Książka dnia, 14 listopada 2019
14 listopada, 2019
Czytania na czwartek, 14 listopada 2019
14 listopada, 2019

Rozważanie na czwartek, 14 listopada 2019

Wszystko, o czym czytamy na kartach Ewangelii, Jezus uczyniłby nawet wówczas, gdyby na ziemi żył tylko jeden człowiek. Co więcej, skoro jest tak wielu ludzi na świecie, wszystkie zbawcze czyny Chrystusa odnoszą się do wszystkich i zarazem do każdego konkretnego człowieka. Także powtórne przyjście Syna Człowieczego będzie dostępne dla każdego. Oczekując tego radosnego dnia, przyjmujmy Chrystusa przychodzącego do nas w swoim słowie oraz pod postacią eucharystyczną.

Anna Nowak, „Oremus” listopad 2007, s. 67-68

Source: czytanie